• Posted by サワラ / 2015
  • 佐賀県 唐津市 「七ツ釜」
  • Nanatsugama, Karatsu, Saga